Varijante idejnog rješenja

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa. Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

  • osnovne podatke o smještaju građevine u prostoru,
  • osnovne podatke o prostornim gabaritima građevine,
  • osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu,
  • osnovna obilježja tlocrtnog rješenja,
  • osnovne elemente oblikovanja,
  • osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).