3D vizualizacija objekata

Nastojimo što vjernije približiti sliku o građevinskom projektu, koji je tek u početku izgradnje i time u ime naručitelja vizualizacije opravdati buduće samostalno ulaganje ili strano investiranje, te povećati marketinšku i ekonomsku vrijednost projekta.

Nudimo specijaliziranu i profesionalnu uslugu izrade:

  • 3D vizualizacija i animacija
  • grafičkog dizajna i vizualnog identiteta
  • industrijskog dizajna
  • multimedijalnih prezentacija