nZEB

Reference:

  • Obiteljska kuća, Stanislave Šubić, Bjelovar - sistem gradnje TROHA - DIL d.o.o.
  • Obiteljska kuća, Franje Cvjetka, Bjelovar - sistem gradnje TROHA - DIL d.o.o.
  • Obiteljska kuća, Ivanovčanska, Bjelovar - sistem gradnje TROHA - DIL d.o.o.
  • Stambeno - poslovna zgrada, Antuna Mihanovića, Bjelovar - sistem gradnje TROHA - DIL d.o.o. 
  • Glavni projekt izgradnje vrtića s jaslicama na lokaciji Gudovac - Grad Bjelovar
  • Idejni i glavni projekt za izgradnju dječjeg vrtića u Rakitju - Grad Sveta Nedelja
 
 
 
   Povratak na projekte