Prometnice

Reference:

 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Orovac - Ciglena (L=1385m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvstane ceste odvojak Starine 2 i odvojak Starine 3 (L=650m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Severin - Ciglena (L=2160m)
 • Glavni projekt - rekonsrtukcija nerazvrstane ceste Severin - Lasovac (L=1096m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvstane ceste Severin - Stara Rača (L=1100m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kašljavac - Ravneš (L=1141m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lasovac - Severin (L=1480m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali Šandrovac (L=4454m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Ravneš - Borovice - Kašljavac (L=1760m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mičetinac - Čepelovac (L=9647m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Paulovac odvojak 2 (L=1170m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Malo Trojstvo - Kegljevac (L=2035m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Strmecu u ulici Ignaca Harambašića
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Bestovju u ulici Braće Ribar (L=942m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gornje Plavnice - Kupinovac (L=3280m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pavlin Kloštar - Prevale (L=1200m)
 • Glavni projekt - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pavlin Kloštar - Zdelice (L=3400m)
 • Glavni projekt - izvanredno održavanje cesta u dijelu Ratarske ulice u naselju Starigrad, Koprivnica (L=780m)
 • Idejni projekt - izgradnja prometnice u ulici Mirni dol u naselju Draganovec, Koprivnica (L=760m)
 • Idejni projekt - izgradnja prometnice u ulici Vinički odvojak II i u dijelu ulice Ivana Trubelje, Koprivnica (L=710m)
 • Idejni projekt - izgradnja prometnice u Bilogorskoj ulici u naselju Bakovčica, Koprivnica (L=1050m)
 • Idejni projekt - izgradnja prometnice u Marovskoj ulici u naselju Herešin, Koprivnica (L=430m)
 
 
 
   Povratak na projekte