Konstrukcije

Reference:

 • Schachermayer d.o.o. - Preuređenje dijela poslovne građevine Schachermayer d.o.o. - Vrtni put 5, Zagreb
 • Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Gorice 68b, Zagreb
 • Elkakon d.o.o. – Nadogradnja 'tornja' u sklopu pogona Elkakona (hala B-4) – Koledovčina 1, Zagreb
 • Grad Zaprešić – Rekonstrukcija društvenog doma Jablanovec – Stubička ulica 305, Jablanovec
 • Općina Šandrovac – groblje/parkiralište – Bilogorska ulica, Šandrovac
 • Auto kuća Cupan d.o.o. – Kontrola mehaničke stabilnosti i otpornosti auto dizalice proizvođača Nussbaum – Model Smart Lift 2.5. SL DG – Stjepana Radića 15, Predavac
 • L.ecotech d.o.o. – Gospodarska zgrada proizvodno – industrijske namjene – proizvodna hala – 29. rujna, Bjelovar
 • Sveučilište Sjever – Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće zgrade praonice u sklopu bivše vojarne – Trg Žarka Dolinara, Koprivnica
 • Intertehnoart d.o.o. – Poslovna građevina uredsko skladišne namjene – Šašinovec
 • OŠ Grgur Karlovčan Đurđevac – Rekonstrukcija i nadogradnja školsko športske dvorane – Đure Basaričeka 5/D, Đurđevac
 • Grad Bjelovar – Rekonstrukcija, adaptacija i uređenje podrumske etaže zgrade centra udruga – Masarykova 8, Bjelovar
 • Općina Novigrad Podravski – Uređenje parka kod župnog dvora – nove staze, rekonstrukcija pilona, gradnja nadstrešnica za skulpture, paviljona sa postavom urbane opreme hortikulture – Novigrad Podravski
 • Ina Maziva d.o.o. – Postavljanje reklamnog panoa na pročelju poslovne zgrade – Radnička cesta 175, Zagreb
 • Općina Križ – Izgradnja reciklažnog dvorišta – Poduzetnička zona Križ
 • Rub d.o.o. – Gospodarski objekt za preradu i sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja sa pomoćnim prostorijama – Stjepana Radića, Veliki Grđevac
 • Grad Bjelovar – Izgradnja oproštajno – ceremonijalnog sklopa sa svečanim memorijalnim trgom, rekonstrukcija prilaza groblju i sanacija pokosa – Brezovac
 • Dalekovod proizvodnja d.o.o. – Pogon za antikorozivnu zaštitu – nadstrešnica – Dugo Selo
 • Koestlin d.d. – Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojeće poslovne zgrade (upravna zgrada Koestlin d.d.), rekonstrukcija krovne konstrukcije postojećih proizvodnih hala unutar tvorničkog kruga – Slavonska cesta 2a, Bjelovar
 • Poduzeće za ceste d.o.o. – Izgradnja reciklažnog dvorišta građevinskog otpada – Poslovna zona Novi Borik – Lepirac, Bjelovar
 • Stomatološka poliklinika Zagreb – Nosiva konstrukcija lifta – Perkovčeva 3, Zagreb
 • Vik Iverali d.o.o. – Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojeće pomoćne zgrade, rekonstrukcija postojeće gospodarske zgrade – Veliko Korenovo 19, Veliko Korenovo
 • Grad Zaprešić – Uređenje prostora oko društvenog doma – Stubička ulica, Ivanec Bistranski
 • Grad Zaprešić – Uređenje Trga Ivana Pavla II – Zaprešić
 • La Tortilla d.o.o. – Poslovna zgrada – Gračačka 8a, Zagreb
 • HEP d.d., Upravljanje imovinom d.o.o. - rekonstrukcija restorana ''Vagon'' - Kupska 4, Zagreb
 • BOXHUS EHF HOUSE - konstrukcija promatračnice kitova od tankostijenih čeličnih profila - Iceland
 • MERKUR CASINO d.o.o. - statika rekonstrukcije kasina - Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb
 • SINKRO d.o.o. - rekonstrukcija i nadogradnja poslovne građevine - Peščanska ulica 131, Zagreb
 • STCHUS - obiteljska kuća - Hallsberg
 • TROHA - DIL Ltd - obiteljska kuća - Stockholm
 • Boris Vuk - kuća za odmor - Seychelles
 • Palača Cassio - statika rekonstrukcije građevine - Rab
 
 
 
   Povratak na projekte