Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Temeljem ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, obavljamo:

Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom

Zakonska obveza energetskog certificiranja

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i obavezno ga trebaju posjedovati postojeće zgrade javne namjene i sve novoizgrađene zgrade. Energetski certifikat je također potreban ako se zgrada ili dio zgrade prodaje, dok je u slučaju najma rok pomaknut na 01.01.2016. godine. Nekretnina se od 01.01.2014. ne može oglašavati ako nema valjan energetski certifikat, koji je napravila ovlaštena tvrtka.

Na temelju izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje, od A+ razreda s najmanjom potrošnjom (<15 kWh/m2), do G razreda s najvećom energetskom potrošnjom (>250 kWh/m2). Energetski certifikat nove zgrade izdaje se temeljem podataka iz projektne dokumentacije, dok je za dobivanje certifikata postojeće zgrade potrebno provesti detaljan energetski pregled.

Energetska certifikacija je jaki marketinški instrument koji omogućava kupcu nekretnine uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja te može značajno utjecati na cijenu nekretnine odnosno njenu tržišnu konkurentnost. Certifikacija je ujedno i zakonska obveza u Republici Hrvatskoj, te su za njeno neprovođenje propisane kazne u rasponu od 10.000 do 150.000 kuna.

Pojašnjenje vezano za obvezu izrade energetskih certifikata

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju, a od 01. siječnja 2016. godine obvezu pribavljanja energetskog cerifikata imaju i zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing, a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 ili se radi o posebnom dijelu zgrade koji se nalazi u zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 bez obzira na površinu tog posebnog dijela.

Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju, davanju u zakup ili na leasing sklopljen prije 01. siječnja 2016. energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze. Također, iznajmljivanje se u ovom kontekstu ne odnosi i na turističku djelatnost, stoga pružatelji usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor nisu dužni ishoditi energetski certifikat.

Napominjemo da su odredbom članka 171. Zakona propisane novčane kazne u iznosu od 5 000,00 do 10 000,00 kn za prekršaj fizičke osobe, odnosno u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kn za prekršaj pravne osobe kao vlasnika zgrade, ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezinog posebnog dijela prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing.

OBAVIJESTI OD STRANE MINISTARSTVA:
www.mgipu.hr/