Jačanje tržišne pozicije poduzeća unapređenjem poslovnih procesa korištenjem novih IKT rješenja

Naziv projekta:

Jačanje tržišne pozicije poduzeća M Plan d.o.o. unapređenjem poslovnih procesa korištenjem novih IKT rješenja

Kratki opis projekta:

Tvrtka M PLAN d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva poduzetništva i obrta (PT1) i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2) ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt naziva „Jačanje tržišne pozicije poduzeća M Plan d.o.o. unapređenjem poslovnih procesa korištenjem novih IKT rješenja“, referentni broj projekta: KK.03.2.1.03.0097.

EU projekt se provodi u razdoblju od 26. siječnja 2016. do 26. srpnja 2017. godine.

Sažetak projekta:

Prioritetni cilj provedbe projekta ulaganja u nabavku i implementaciju novih IKT rješenja u poslovanju mlade, projektantske tvrtke, je jačanje konkurentnosti na tržištu. Naši potencijali su kvalitetni ljudski resursi i znanja, koji uslijed modernih tehničkih rješenja kroz svakodnevnu primjenu programskih alata omogućavaju dostizanje cilja, a to je bolja tržišna pozicija i bolja učinkovitost poslovnih procesa koja dugoročno stvaraju mogućnost za brži i uspješan razvoj našeg poduzeća.

Opći ciljevi projekta:

1. Nabavka nove računalne opreme s licenciranim software-om nužnim za razvoj i poboljšanje postojećeg sustava i kvalitete pružanja projektantskih usluga

2. Optimizacija poslovanja i smanjenje administrativnih postupaka u poduzeću te kvalitetnije usmjeravanje prema potrebama klijenata

3. Specijalizacija prema potrebama kupaca, povećanje broja klijenata i broja uspješno projektiranih i završenih investicija

Očekivani rezultati:

1. implementiran i funkcionalan sustav s optimizacijom  poslovnih procesa;

2. računala, oprema i software koriste se u svakodnevnom poslovanju

3. povećani prihodi od prodaje, rast broja klijenata i izlazak na nova tržišta;

4. zaposleno novo stručno osoblje te provedeno usavršavanje svih radnika za korištenje novih programskih rješenja (nova usluga - 3D vizualizacija i animacija idejnih rješenja)

Ukupna vrijednost projekta: 301.605,00  kuna (iznos sa PDV-om)

EU sufinanciranje projekta: 87,85% ili 212.000,00 kuna

Više informacija o projektima sufinanciranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.  na Internet stranici http://www.strukturnifondovi.hr

 

 

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Hrvoje Malčić, direktor

Telefon: +385 43 212 405

Email: mplan.bj@gmail.com