Idejni projekt

Osnovni poslovi

Analiza podloga i uvjeta

 • Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva) Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)
 • Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem Integriranje rješenja projektanata drugih struka
 • Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
 • Procjena troškova
 • Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

Dodatni poslovi

 • Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva
 • Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima
 • Sastavljanje plana financiranja
 • Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje
 • Sudjelovanje pri osiguravanju kredita
 • Provođenje pretponuda za izvođenjeIzrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela
 • Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana
 • Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije štetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorištenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima.
 • Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.