Instalacije i komunalna infrastruktura

Reference:

  • Projekt oborinske odvodnje sa prepumpnom stanicom u ulici Vladimira Nazora u Strmecu
  • Projekt oborinske odvodnje u ulici Ignaca Harambašića u Strmecu
  • Projekt oborinske odvodnje u ulici Braće Ribar u Bestovju
  • Izvedbeni projekt magistralnog vodovoda Kušanec u Velikoj Gorici
  • Projekt oborinske odvodnje Trga Ivana Kukuljevića u Zagrebu
  • Izvedbeni projekt magistralnog vodovoda Šiljakovina, Velika Gorica
 
 
 
   Povratak na projekte