Profil

Upravljanje projektima, konzalting, prostorno uređenje

MPLAN je interdisciplinarni ured, koji je baziran na izmjeni mišljenja različitih inženjerskih struka, čijom se integracijom omogućuje najkvalitetnije realiziranje projektnih zadataka u zadanom vremenu. Takav pristup rezultira s realizacijom projekata na zadovoljstvo klijenata i njihove okoline, uvažavajući suvremene principe prakse.

Ured kroz svoje usluge nudi iskustvo, stručnost, efikasnost, fleksibilnost, odgovornost, kreativnost. Projektnom dokumentacijom i tehničkim savjetovanjem prati cijeli proces izgradnje od ideje do početka korištenja građevine.

Osnovna djelatnost društva su: stručni poslovi prostornog uređenja, projektiranje, građenje i uporaba građevina, nadzor nad gradnjom, upravljanje projektima, konzalting, energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada.

Investitora pratimo od prvih razgovora i skica, preko izrade cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola i gradnju pa do nadzora same gradnje i dovođenja objekta do pune funkcionalnosti.

 
 
 

Partneri

njiric plus arhitekti d.o.o.

green energy expert d.o.o.

PMC d.o.o.

Ravna crta d.o.o.

NFO d.o.o.

Architect Ante Vrban d.o.o.

Studio Ante Murales d.o.o.

BRAMINI d.o.o.

HS-ing d.o.o.

ZAGREBINSPEKT d.o.o.

Požar inženjering d.o.o.

PU Kanceljak Marelić d.o.o.

ELEKTRO PROJEKTI d.o.o.

UOI Ivana Medač

Alarm automatika d.o.o.

Geo-AGI d.o.o.

GEO TOM d.o.o.

GEO-TIN d.o.o.

Metra d.o.o.

VUTIP d.o.o.

Geoservis d.o.o.

 
 
 

Posao

Društvo kontinuirano zapošljava inženjere/inženjerke građevinske i arhitektonske struke,

CV zaprimamo isključivo putem e-pošte: info@mplan.hr