Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju.

Interdisciplinarni projektni tim nudi kompletnu uslugu projektiranja komunalne infrstrukture, uz uslugu vođenja investicije od idejnog rješenja do stavljanja objekta u funkciju.