Troškovnici

Troškovnik je dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl...
Svaka stavka troškovnika sadrži Opis stavke, Jedinicu mjere, Količinu i Jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem Ukupnih iznosa stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta radova. Postoje ponudbeni troškovnici i troškovnici izvedenih radova.

Ponudbeni troškovnik se piše prije nego su radovi počeli. U ponudbeni troškovnik poduzeća upisuju svoje cijene kako bi se mogla natjecati za dobivanje posla.

Troškovnik izvedenih radova piše poduzeće koje je izvelo radove. U tom troškovniku piše sve što je izvedeno. On se sastoji od:

  • dogovorenih radova (oni koji su izvedeni i nalaze se u troškovniku ponude)
  • VTR-ova; vantroškovničkih radova (radovi koji su izvedeni a nisu bili predviđeni u troškovniku ponude), ako ih je bilo.