MPLAN    Djelatnosti    Komunalna infrastruktura
Komunalna infrastruktura
 

Komunalna infrastruktura su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju.

Interdisciplinarni projektni tim nudi kompletnu uslugu projektiranja komunalne infrstrukture, uz uslugu vođenja investicije od idejnog rješenja do stavljanja objekta u funkciju. 

 
 
 
 
 
   Povratak na djelatnosti