MPLAN    Djelatnosti    Ishođenje lokacijske dozvole
Ishođenje lokacijske dozvole
 

Ishođenje lokacijske dozvole

Projektni ured temeljem zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13.), ishodi lokacijske dozvole, posebne uvjete građenja,uvjete priključenja i potvrde na glavni projekt od mjerodavnih institucija.

 
 
 
 
 
   Povratak na djelatnosti