»
 • slidebg1

  Energetska obnova


  Energetska obnova za obiteljske kuće, više stambene zgrade nestambene zgrade javni objekti (vrtići škole,bolnice)

  Saznajte više
 • slidebg1

  Energetski certifikati


  Temeljem ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, obavljamo: Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom

  Saznajte više
 • slidebg1

  Legalizacije


  Saznajte više
 • slidebg1

  Arhitektura


  Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.

  Saznajte više
 • slidebg1

  Dizajn


  Nudimo uređenje poslovnog prostora,obiteljske kuće, i stana kako bi postali što ugodnije mjesto koje zovemo domom ili uređenje ozbiljnijih poslovnih prostora koji moraju zadovoljavati poslovnu estetiku.Dizajn interijera složen je proces i vrlo često nedostaje nam ideja ili jednostavno ne vidimo potencijal prostora.

  Saznajte više
 • slidebg1

  Konstrukcije


  Projekti konstrukcija prikazuju tehnički ispravna rješenja određene vrste konstrukcije koju se namjerava izvesti. Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.

  Saznajte više
 • slidebg1

  Instalacije


  Projekti instalacija vodovoda i kanalizacije moraju riješiti ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim materijalom.

  Saznajte više
 • slidebg1

  Komunalna infrastruktura


  Komunalna infrastruktura su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju.

  Saznajte više
 • slidebg1

  Prometnice


  Projektiranje prometnica, priprema projektne dokumentacije za uređenje nerazvrstanih prometnica

  Saznajte više
 • slidebg1

  Reciklažna dvorišta i odlagališta građ. otpada


  Građevni otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za to nisu predviđene.

  Saznajte više
 • slidebg1

  Zelena gradnja


  Zelena gradnja odnosi se na cjelovit, holistički proces osmišljavanja, izvedbe, održavanja, korištenja, upravljanja i obnove objekata temeljen na principu održivosti, a međunarodni certifikati pri ocjenjivanju stupnja njihove „zelenosti“ promatraju iznimno velik broj aspekata.

  Saznajte više
 • slidebg1

  Pasivne i niskoenergetske kuće


  Pasivna kuća je energetski štedljiv objekt kod kojeg je stambena ugodnost osigurana bez uobičajenih sustava grijanja i hlađenja. Riječ je o maksimalno izoliranom objektu koji toplinsku energiju za grijanje dobiva iz toplinskih dobitaka nastalih u samom objektu i vanjskih toplinskih dobitaka (sunčeva energija, geotermalna energija, energija vode i vjetra).

  Saznajte više