Ugostiteljsko-turistički centar Kukavica

NAZIV PROJEKTA: Ugostiteljsko-turistički centar Kukavica - restoran, spavaonice, polivalentna dvorana, spremište, vidikovac i smještajne kućice

ZADATAK: Prenamjena, rekonstrukcija i dogradnja, izgradnja 

LOKACIJA: Velika Pisanica

INVESTITOR: Bjelovarsko-bilogorska županija

STATUS: Projektirano

GODINA PROJEKTIRANJA: 2023.-2024.

GODINA IZGRADNJE: -

POVRŠINA OBUHVATA: 24.910,0 m2

BRUTO POVRŠINA: 783,03 m2

AUTOR: Mplan d.o.o.

PROJEKTNI TIM:  Ana Rašan, mag.ing.arch., Nataša Milobara, mag.ing.arch.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte