Gorska kuća

NAZIV PROJEKTA: Gorska kuća

ZADATAK: Izgradnja obiteljske kuće 

LOKACIJA: Ogulin-Oštarije, Hrvatska

KLIJENT: Privatan

STATUS: Projektirano

GODINA PROJEKTIRANJA: 2021.-2022.

GODINA IZGRADNJE: -

POVRŠINA OBUHVATA:1.533,0 m2

BRUTO POVRŠINA: 394,8 m2

AUTOR: Mplan d.o.o.

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o. Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Dorotea Kaurić, mag.ing.arch. 

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte