DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK - CJELOVITA OBNOVA

NAZIV PROJEKTA: Dječja bolnica Srebrnjak

ZADATAK: Cjelovita obnova

LOKACIJA: Zagreb, Hrvatska

KLIJENT: Grad Zagreb

STATUS: Izgradnja

GODINA PROJEKTIRANJA: 2022.-2023.

GODINA IZGRADNJE: 2024. -

POVRŠINA OBUHVATA: 10.743,0 m2

BRUTO POVRŠINA: 4.116,6 m2

AUTOR: Mplan

PROJEKTNI TIM: Hrvoje Njirić dipl.ing.arh., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Vanja Križ bacc. ing. aedif., Katarina Kolak mag.ing.arch., Anamarija Draženović mag.ing.arch.

SURADNICI:

1. Statika i konstrukcija: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Vanja Križ bacc. ing. aedif.

2. Vodovod i odvodnja: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Dino Križ bacc.ing.aedif.

3. Fizika zgrade: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ

4. Strojarske instalacije: ECO projekt d.o.o., Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.

5. Elektro instalacije: Shema SZ d.o.o., Srećko Zubak, dipl.ing.el.

6. Projekt dizala: Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Izabela Španjol Brečević, Izabela Španjol Brečević, dipl.ing.stroj.

7. Projekt instalacija medicinskih plinova: Utred Tri T d.o.o., Neven Budija , dipl. ing. stroj.

8. Tehnološki projekt kuhinje: Dekode d.o.o., Zoran Divjak, dipl.ing.arh.

9. Elaborat zaštite od požara: Mplan  d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Dino Križ bacc.ing.aedif.

10. Elaborat zaštite na radu: Mplan d.o.o., Senka Katičić, mag.ing.aedif.,

11. Geotehnički elaborat: Premur d.o.o., Miro Mikec, dipl.ing.građ., dr. sc. Vitomir Premur, dipl. ing. rud.

12. Konzervatorski elaborat: dr.sc. Martina Ivanuš, dr.sc. Krešimir Karlo, dr. sc. Tamara Bjažić-Klarin

13. Elaborat o provedenim istražnim radovima na konstrukciji građevine: Premur d.o.o., Miro Mikec, dipl.ing.građ., dr. sc. Vitomir Premur, dipl. ing. rud.

14. Elaborat o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za prostoriju u kojoj će se koristiti izvor ionizirajućeg zračenja: Tricij d.o.o., dr.sc. Robert Bernat

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte