Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar

NAZIV PROJEKTA: Glazbena škola u Bjelovaru

ZADATAK: Izgradnja nove glazbene škole

LOKACIJA: Bjelovar, Hrvatska

KLIJENT: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar

STATUS: Izgradnja

GODINA PROJEKTIRANJA: 2019.

GODINA IZGRADNJE: 2021.

POVRŠINA OBUHVATA: 1.526,4 m2

BRUTO POVRŠINA: 2.730,5 m2

AUTOR: Mplan

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o. Hrvoje Malčić dipl.ing.građ., Ana Iličić mag.ing.arch.

SURADNICI:

1. Konstrukcija: Mplan d.o.o.

2. Vodovod i odvodnja: Mplan d.o.o.

3. Fizika zgrade: Mplan d.o.o.

4. Strojarske instalacije: Bramini d.o.o.

5. Elektro instalacije: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivana Medač

6. Elaborat zaštite od požara: Požar inženjering d.o.o.

7. Elaborat zaštite na radu: Mplan d.o.o.

8. Geomehanički elaborat: Premur d.o.o.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte