Dvorac Erdödy u Kerestincu - Cjelovita obnova

NAZIV PROJEKTA: Dvorac Erdödy u Kerestincu - zgrada javne i društvene namjene 

ZADATAK: Cjelovita i energetska obnova

LOKACIJA: Sv. Nedelja, Hrvatska

KLIJENT: Grad Sv. Nedelja

STATUS: Izvedeno

GODINA PROJEKTIRANJA: 2022. - 2023.

GODINA IZGRADNJE: 2023. 

POVRŠINA OBUHVATA: 849,0 m2

BRUTO POVRŠINA: 2.861,05,0 m2

AUTOR: Mplan

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o. Nataša Milobara, mag.ing.arch. 

SURADNICI:

1. Konzervatorski elaborat - konzervatorska studija dvorca Erdödy u Keresticu: dr.sc. Viki Jakaša Borić, Ana Matanić, dipl.ing.arh., Amelio Vekić, dipl.arheol.; grafička obrada: Renato Cottiero, dipl.ing.arh. 

2. Elaborat ocjene postojećeg stanja građevnske konstrukcije: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Zvonimir Ferenčak, mag.ing.aedif. 

3. Statika i konstrukcija: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Zvonimir Ferenčak, mag.ing.aedif. 

4. Vodovod i odvodnja: Mplan d.o.o.,  Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Nikolina Kujundžić, mag.ing.aedif.

5. Fizika zgrade: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ.

6. Strojarske instalacije: ECO projekt d.o.o., Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj. 

7. Elektro instalacije: Elektro projekt d.o.o., Josip Kolenko, dipl.ing.el.

8. Projekt sustava vatrodojave: Elektro projekt d.o.o., Josip Kolenko, dipl.ing.el.

9. Projekt sunčane elektrane: Elektro projekt d.o.o., Josip Kolenko, dipl.ing.el.

10. Projekt dizala: Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Izabela Španjol Brečević

11. Elaborat zaštite od požara: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Zvonimir Ferenčak mag.ing.aedif.

12. Elaborat zaštite na radu: Mplan d.o.o., Zvonimir Ferenčak mag.ing.aedif.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte