KONSTRUKCIJA - KAMPUS NOVA GRADIŠKA (njirić+ arhitekti d.o.o. )

NAZIV PROJEKTA: Kampus Nova Gradiška

ZADATAK: Konstrukcija 

LOKACIJA: Nova Gradiška, Hrvatska

KLIJENT:  njiric+ arhitekti d.o.o. 

STATUS: Projektirano

GODINA PROJEKTIRANJA: 2018.

GODINA IZGRADNJE: -

AUTOR:

njiric+ arhitekti d.o.o.  Hrvoje Njirić

 

SURADNICI:

1. Statika i konstrukcija: Mplan d.o.o.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte