Campus Ericsson Nikola Tesla - uređenje okoliša

NAZIV PROJEKTA: Campus Ericsson Nikola Tesla - uređenje okoliša

ZADATAK: Idejno rješenje za uređenje okoliša

LOKACIJA: Zagreb, Hrvatska

KLIJENT: Ericsson Nikola Tesla

STATUS: Projektirano

GODINA PROJEKTIRANJA: 2021.

GODINA IZGRADNJE: -

AUTOR: Mplan d.o.o.

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o. Anamarija Draženović, mag.ing.arch., Dorotea Kaurić, mag.ing.arch.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte