KONSTRUKCIJA - BAZENI ŠPANSKO (STUDIO ANTE MURALES d.o.o., NJIRIĆ + ARHITEKTI d.o.o.)

NAZIV PROJEKTA: Bazen Špansko

ZADATAK: Konstrukcija 

LOKACIJA: Zagreb, Hrvatska

KLIJENT:  Studio Ante Murales d.o.o., njiric+ arhitekti d.o.o. 

STATUS: Projektirano, 1. nagrada na natječaju za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Zatvorenog bazena na lokaciji Špansko-Oranice u Zagrebu

GODINA PROJEKTIRANJA: 2018.

GODINA IZGRADNJE: -

AUTOR:

Studio Ante Murales d.o.o. : Ante Nikša Bilić, Sunčica Mastelić-Ivić, Marko Gusić

njiric+ arhitekti d.o.o. : prof. Hrvoje Njirić

 

SURADNICI:

1. Statika i konstrukcija: Mplan d.o.o.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte