SREDNJA ŠKOLA PETRINJA - CJELOVITA OBNOVA

NAZIV PROJEKTA: Srednja škola Petrinja

ZADATAK: Cjelovita obnova zgrade

LOKACIJA: Petrinja, Hrvatska

KLIJENT: Grad Petrinja

STATUS: Projektirano

GODINA PROJEKTIRANJA: 2023.

GODINA IZGRADNJE: /

POVRŠINA OBUHVATA: 

BRUTO POVRŠINA: GBPg =

AUTOR: Mplan

PROJEKTNI TIM: Hrvoje Malčić. dipl.ing.građ., Tomislav Nevžala el.teh. 

SURADNICI:

1. Statika i konstrukcija: 

   Radionica čelika: 

2. Vodovod i odvodnja:

3. Fizika zgrade: 

4. Strojarske instalacije:

5. Elektro instalacije: 

6. Projekt sustava dojave požara: 

11. Elaborat zaštite od požara: 

12. Elaborat zaštite na radu: 

13. Geotehnički elaborat: 

14. Konzervatorski elaborat: 

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte