Dvorana europskih prvaka - interijer

NAZIV PROJEKTA: Sportsko-rekreacijski objekt - Dvorana europskih prvaka 

ZADATAK: Uređenje interijera

LOKACIJA: Bjelovar, Hrvatska

KLIJENT: Grad Bjelovar

STATUS: Projektirano

GODINA PROJEKTIRANJA: 2024. - 

GODINA IZGRADNJE: -

POVRŠINA OBUHVATA: 1.725,0 m2

AUTOR: Mplan d.o.o.

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o., Vedrana Luketić, univ.bacc.ing.arch. Dorotea Kaurić, mag.ing.arch.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte