RETAIL PARK BJELOVAR

NAZIV PROJEKTA: Retail park Bjelovar

ZADATAK: Izgradnja građevine poslovne namjene (trgovački centar)

LOKACIJA: Bjelovar, Hrvatska

KLIJENT: K.P.I. Projekt d.o.o.

STATUS: Glavni projekt 

GODINA PROJEKTIRANJA: 2021.

GODINA IZGRADNJE: -

POVRŠINA OBUHVATA: 7 688,0 m2

BRUTO POVRŠINA: 6 763,3 m2

AUTOR: Mplan

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o. Hrvoje Malčić dipl.ing.građ., Filip Jurić­­ mag.ing.arch.

SURADNICI:

1. Statika: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić dipl.ing.građ.,

3. Vodovod i odvodnja: Mplan d.o.o., Dino Križ, bacc.ing.aedif.

4. Mjere zaštite od požara: Mplan d.o.o., Zvonimir Ferenčak, mag.ing.aedif.

5. Fizika zgrade: Mplan d.o.o., Gordana Marčetić Matijević, mag.ing.aedif..

6. Strojarske instalacije: Bramini d.o.o. 

7. Elektro instalacije: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivana Medač

8. Elaborat zaštite od požara: Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ.

9. Elaborat zaštite na radu: Senka Katičić, mag.ing.aedif.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte