KONSTRUKCIJA - PROMATRAČNICA KITOVA

NAZIV PROJEKTA: Promatračnica kitova

ZADATAK: Konstrukcija 

LOKACIJA: Island

KLIJENT:  

STATUS: Izgrađeno

GODINA PROJEKTIRANJA: 2017.

GODINA IZGRADNJE: 2018.

AUTOR: 

SURADNICI:

1. Statika i konstrukcija: Mplan d.o.o.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte