Centar za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku

NAZIV PROJEKTA: Centar za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku 

ZADATAK: Uklanjanje postojećeg i zgradnja novog objekta u sklopu Opće bolnice Zadar

LOKACIJA: Zadar, Hrvatska

KLIJENT: Opća bolnica Zadar

STATUS: Projektirano

GODINA PROJEKTIRANJA: 2023.-2024.

GODINA IZGRADNJE: -

POVRŠINA OBUHVATA: 

BRUTO POVRŠINA: 1.486,19 m2

AUTOR: Mplan d.o.o. 

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o. Hrvoje Njirić dipl.ing.arh., Katarina Kolak, mag.ing.arch., Anamarija Draženović, mag.ing.arch., 

SURADNICI:

1. Statika i konstrukcija: Mplan d.o.o.

2. Vodovod i odvodnja: Mplan d.o.o.

3. Fizika zgrade: Mplan d.o.o.

4. Strojarske instalacije: ECO projekt d.o.o., Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj. 

5. Elektro instalacije: 

6. Projekt sustava vatrodojave: 

7. Projekt sunčane elektrane: 

8. Projekt dizala: Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Izabela Španjol Brečević

9. Elaborat zaštite od požara: Mplan d.o.o., Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Zvonimir Ferenčak mag.ing.aedif.

10. Elaborat zaštite na radu: Mplan d.o.o., Zvonimir Ferenčak mag.ing.aedif.

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte