Proizvodna hala BIJUK HPC

NAZIV PROJEKTA: Proizvodna hala Bijuk HPC

ZADATAK: Izgradnja nove proizvodne hale 

LOKACIJA: Samobor, Hrvatska

KLIJENT: Bijuk HPC

STATUS: Izgrađeno

GODINA PROJEKTIRANJA: 2021.-2022.

GODINA IZGRADNJE: 2022.-2024.

POVRŠINA OBUHVATA: 27.670,0 m2

BRUTO POVRŠINA: 6.527,60 m2

AUTOR: Mplan, Njirić + arhitekti

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o. Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ., Anamarija Draženović, mag.ing.arch. 

SURADNICI:

1. Statika i konstrukcija: Mplan d.o.o., Vanja Križ, bacc.ing.aedif.

2. Vodovod i odvodnja: Mplan d.o.o., Dino Križ, bacc.ing.aedif.

3. Fizika zgrade: Mplan d.o.o., Senka Katičić, mag.ing.aedif. 

4. Strojarske instalacije: HS-ing d.o.o., Hrvoje Šipušić, dipl.ing.stroj. 

5. Elektro instalacije: Elektro projekti d.o.o., Danijel Bartolović, struč.specc.ing.el. 

6. Sustav za dojavu požara: Elektro projekti d.o.o., Danijel Bartolović, struč.specc.ing.el. 

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte