Urbanizam Hrgovljani

NAZIV PROJEKTA: 

ZADATAK:

LOKACIJA: 

KLIJENT: 

STATUS: 

GODINA PROJEKTIRANJA: 

GODINA IZGRADNJE: 

POVRŠINA OBUHVATA:  m2

BRUTO POVRŠINA:  m2

AUTOR: Mplan

PROJEKTNI TIM: Mplan d.o.o. 

SURADNICI:

 
 
 
 
 
   Povratak na projekte