Ažurirani zakoni i propisi iz područja gradnje:

www.mgipu.hr

Hrvatska komora inženjera građevinarstva:

www.hkig.hr

Hrvatska komora arhitekata:

www.arhitekti-hka.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (energetska obnova):

www.fzoeu.hr