»
MPLAN    Studio
 

Upravljanje projektima, konzalting, prostorno uređenje

MPLAN je interdisciplinarni ured, koji je baziran na izmjeni mišljenja različitih inženjerskih struka, čijom se integracijom omogućuje najkvalitetnije realiziranje projektnih zadataka u zadanom vremenu. Takav pristup rezultira s realizacijom projekata na zadovoljstvo klijenata i njihove okoline, uvažavajući suvremene principe prakse.

Ured kroz svoje usluge nudi iskustvo, stručnost, efikasnost, fleksibilnost, odgovornost, kreativnost. Projektnom dokumentacijom i tehničkim savjetovanjem prati cijeli proces izgradnje od ideje do početka korištenja građevine.

Osnovna djelatnost društva su: stručni poslovi prostornog uređenja, projektiranje, građenje i uporaba građevina, nadzor nad gradnjom, upravljanje projektima, konzalting, energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada.

Investitora pratimo od prvih razgovora i skica, preko izrade cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za ishođenje dozvola i gradnju pa do nadzora same gradnje i dovođenja objekta do pune funkcionalnosti

 
 
 
 

Partneri društva :

green energy expert d.o.o.

pmc d.o.o. 

ravna crta d.o.o. 

 
 
 
 
 
IME I PREZIME FUNKCIJA EMAIL
Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ.

Direktor 
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Ovlašteni energetski certifikator
Projektant voditelj

Sudski vještak, dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Domagoj Ileković, dipl.ing.građ.

Projektant 
Ovlašteni inženjer građevinarstva

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Tomislav Nevžala, el.teh.

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Nataša Milobara, mag.ing.arch.

Projektant voditelj
Ovlaštena arhitektica

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Senka Katičić, mag.ing.aedif.

Projektant 
Ovlaštena inženjerka građevinarstva 

Koordinator zaštite na radu I i II

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Vanja Križ, bacc.ing.aedif.

Projektant voditelj

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Gordana Marčetić, mag.ing.aedif.

Projektant voditelj

Ovlaštena inženjerka građevinarstva 

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Dino Križ, bacc.ing.aedif.

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Zvonimir Ferenčak, mag.ing.aedif.

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Dario Jakovljević, mag.ing.arch.

Projektant 
Ovlašteni arhitekt

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Matej Rendulić, građ.teh.

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Filip Jurić, mag.ing.arch.

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Marija Banić, mag.ing.arch.

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
 
 
 
 

Društvo kontinuirano zapošljava inženjere/inženjerke  građevinske i arhitektonske struke,

CV zaprimamo isključivo putem e-pošte...