MPLAN     PROJEKTNI TIM
 
 
IME I PREZIME FUNKCIJA EMAIL
Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ. Tim

Direktor 
Ovlašteni inženjer građevinarstva
Ovlašteni energetski certifikator
Projektant voditelj

Sudski vještak, dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Domagoj Ileković, dipl.ing.građ. Tim

Projektant 
Ovlašteni inženjer građevinarstva

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Tomislav Nevžala, el.teh. Tim

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Nataša Milobara, mag.ing.arch. Tim

Projektant voditelj
Ovlaštena arhitektica

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Senka Katičić, mag.ing.aedif. Tim

Projektant 
Ovlaštena inženjerka građevinarstva 

Koordinator zaštite na radu I i II

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Vanja Križ, bacc.ing.aedif. Tim

Projektant voditelj

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Gordana Marčetić-Matijević, mag.ing.aedif. Tim

Projektant voditelj

Ovlaštena inženjerka građevinarstva 

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Dino Križ, bacc.ing.aedif. Tim

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Zvonimir Ferenčak, mag.ing.aedif. Tim

Projektant suradnik

Ovlašteni inženjer građevinarstva

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Dario Jakovljević, mag.ing.arch. Tim

Projektant 
Ovlašteni arhitekt

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Marija Zelić, mag.ing.arch. Tim

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Filip Jurić, mag.ing.arch. Tim

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Ana Rašan, mag.ing.arch. Tim

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Dorotea Kaurić, mag.ing.arch. Tim

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
Anamarija Draženović, mag.ing.arch. Tim

Projektant suradnik

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)