MPLAN    Projekti i reference    Reciklažna dvorišta i odlagališta građ. otpada
Reciklažna dvorišta i odlagališta građ. otpada
 
Reciklažna dvorišta i odlagališta građ. otpada
 

Reference:

  • Reciklažno dvorište Križ
  • Reciklažno dvorište Lepirac
  • Izvedbeni projekt reciklažnog dvorišta Žitnjak, Zagreb
 
 
 
 
 
   Povratak na projekte